Zaterdag 7 april van 10:00-15:00 uur

Wandel vrijblijvend eens door de woning, dat geeft een completer beeld dan de internetpresentatie.
Bij de volgende woningen staat de koffie voor u klaar:

Monnikebildtdijk 4 Oudebildtzijl

Oude Bildtzijl, monnikebildtdijk 4

Stinzelân 15 Minnertsga

Minnertsga, Stinzelân 15

Oudebildtdijk 1162 St.-Jacobiparochie

St.-Jacobiparochie Oudebildtdijk 1162

Nieuwebildtdijk 258 St.-Annaparochie

St.-Annaparochie, nieuwebildtdijk 258

T.Thijssenstraat 50 Oudebildtzijl

Oudebildtzijl, Tjeerd Thijssenstraat 50